پست الکترونیک

 
 

 

فرم درخواست پست الکترونیک حقوقی ( سازمانها ، نهادها و ...)

 فرم درخواست زير دامنه بر روی  دامنه  sharif.ir

 

 

انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

old site